Filosofi for deg

Trenger du noen å tenke høyt sammen med, noen å drøfte ting med? Det kan dreie seg om spørsmål og usikkerhet rundt levd liv, veiskiller, verdikonflikter og utfordringer generelt.

  • Hvordan mestre en gitt situasjon?
  • Hvor går veiene videre?
  • Hvordan skape mening og retning?

Filosofisk praksis er et tilbud om dialog og refleksjon om det som er og det som var – for bedre å kunne møte det som kommer. En samtale for nåtid med henblikk på framtid.

Filosofi for grupper og virksomheter

Reflekterende og konstruktive dialoger er minst like viktige for grupper, organisasjoner og næringsliv.
Mer informasjon, se tjenester og virksomheter

Dine tanker

Det er hyggelig hvis du deler dine tanker og refleksjoner med meg.

Fremtiden starter nå!
Velkommen til Dialogikum - samtaler med filosof for perspektiv, utvikling og overblikk

Organisasjonsnummer: 912 234 541