Tjenester

Som filosofisk praktiker har jeg opprettet firmaet Dialogikum. Her tilbys følgende tjenester:

Én-til-én samtaler

Når du kommer til samtale vil jeg be deg om å legge frem det du ønsker å ta opp – hva som er din 'bestilling'. Første time går ofte med til å klargjøre ditt tema og hva du ønsker å snakke om.

Hvor mange samtaler vi bør ha er avhengig av dine behov i forhold til det temaet du tar opp. Hyppigheten av samtalene avtales individuelt med deg. Et vanlig opplegg er at filosofisk praktiker og gjest møtes hver eller annenhver uke. Det er vanlig å ha en samtalerekke på 5-6 ganger – avhengig av hva du som gjest ønsker.
Jeg setter av 60 minutter til hver samtale.

Gruppesamtaler

Filosofisk praksis er velegnet for grupper og virksomheter — en fin mulighet til å klargjøre komplekse problemstillinger og utfordringer.
Verdigrunnlag, etiske refleksjoner og ledelse er eksempler på aktuelle temaer.

Kontakt meg for mer informasjon.

Sokratisk dialog for verdiutvikling

Sokratisk dialog er en godt egnet metode for gruppesamtaler. Informasjon om metoden; se virksomheter

Av og til er den største vennligheten
bare å lytte. Pam Brown

Organisasjonsnummer: 912 234 541