Verdier og retning for din virksomhet

Dialogikum er en filosofisk praksis som tilbyr samtaler med filosof — dialoger for deg som vil "noe mer" for din virksomhet. Samtalene som tilbys kan gi din virksomhet inspirasjon, overblikk og nye perspektiver — viktige elementer for trivsel og videreutvikling.

Gruppesamtaler og virksomhetsledelse

Filosofisk praksis er godt egnet for grupper, organisasjoner og næringsliv. Temaer som verdigrunnlag, problemstillinger, etiske refleksjoner og ledelse/selvledelse kan være aktuelle.
Ved gruppedialoger kan din virksomhet forbedre allerede etablerte tjenester slik at de fungerer mer optimalt. Dette er av stor betydning for et utviklende og innovativt medarbeiderskap.

Verdiutvikling / verdiseminar

Sokratisk dialog er en styrt gruppesamtale for verdiutvikling og avklaring knyttet til aktuelle temaer som blir valgt av gruppen. Metoden er inspirert av Sokrates, en av antikkens greske filosofer. Sokratisk dialog er en undersøkelse av den enkeltes erfaringer, kjennetegnet av en åpen og personlig refleksjon.
Den enkelte deltaker inviteres til å dele selvopplevde historier (levd liv) rundt et valgt tema eller spørsmål av typen:

  • Hva er god ledelse?
  • Hva er ansvarlighet?
  • Hva er nyorientering?

Målet er at man i fellesskap tilstreber å komme frem til en enighet på de spørsmål som gruppen har valgt som utgangspunkt for samtalen. Tanken er å enes om verdier og en felles plattform — noe som bidrar til langsiktige løsninger og en positiv utvikling for virksomheten.
Sokratisk dialog egner seg godt i grupper på 5 til 15 personer og brukes mye i nærings- og organisasjonsliv.

Hvor og når

Møtested og tidspunkt for dialogene avtales individuelt.

Det er gjennom de gode dialoger du når dine mål Marit Kasin
Det er maktpåliggende at vi kommuniserer, deler bevissthet. Vi må være i stand til å tenke sammen, for at vi skal kunne handle intelligent og gjøre det som er nødvendig. David Bohm
Oppdag nye muligheter
i samtaler for nåtid
med henblikk på fremtid Annfrid Berget Haukeland

Organisasjonsnummer: 912 234 541